Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2012

Car0lin
0470 0a96
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse
Car0lin
Reposted fromgruetze gruetze
Car0lin
0487 b21a
Reposted fromztymwszystkimsam ztymwszystkimsam
Car0lin
0505 2a9e
Reposted fromrol rol
Car0lin
Bo przecież nie musi Cię kochać cały świat, czasem wystarczy tylko jedna osoba...
— Kermit
Reposted fromdomcica domcica
Car0lin
I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.
Reposted fromlabellavita labellavita

November 25 2012

Car0lin
1092 6484
Reposted fromlabellavita labellavita
Car0lin
Nie ma Cię i nie wiem już gdzie jesteś, ale dobrze, że
nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci serce.
— Pezet
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky
Car0lin
1101 d479
Reposted fromm666 m666
Car0lin
Niech się wali cały świat Wszystko wkoło A ja mógłbym zostać tak Z tobą W twoich oczach wszystko jest Takie jakie być powinno Życie ma i smak, i sens
— poluzjanci
Reposted frompyniaczek pyniaczek
Car0lin
1107 a713
cholera.
Car0lin
1115 9cf1
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
Car0lin
1116 c2cb
Reposted fromm666 m666
Car0lin
1123 7927
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
Car0lin
1129 5228
Reposted fromlabellavita labellavita
Car0lin
1135 0e19
Reposted fromlabellavita labellavita
Car0lin
1137 5d97
Reposted fromm666 m666
Car0lin
1136 1e98
Reposted fromm666 m666
Car0lin
1139 59aa
Reposted fromm666 m666
Car0lin
1154 9fb9
Reposted fromlabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl